Oktatófilmek

Hittankönyv sorozatunkhoz diafilmek is tartoznak, melyek ide kattintva megtekinthet.

A film a világ teremtésével kapcsolatos ismereteket dolgozza fel a Katolikus Egyház tanításának fényében.

Az oktatófilm megvilágítja az evolúció és a Bibliában szereplő teremtéstörténet egymással való kapcsolatát. Mindkettőt értelmezi a katolikus hit szempontjai szerint.
 

Az oktatófilm bemutatja az Ó- és Újszövetség istenképének jellemzőit, valamint elemzi a hasonlóságokat és eltéréseket is.

A film bemutatja a kereszténységet és az attól eltérő más vallásokat, röviden kiemeli a különféle vallások szemléletének, nézetrendszerének főbb elemeit. Foglalkozik a hasonlóságokkal és eltérésekkel is.

A film megismerteti a nézőket az Eucharisztiára utaló  ó- és újszövetségi bibliai vonatkozásokkal. Segít megérteni a szentség lényegét.

A film az Egyház életének kezdeti időszakát állítja elénk, magyarázza és elemzi az első 50 nap történeseinek lényegi dimenzióit.

Az ima mibenlétéről, szentírási vonatkozásairól, a helyesen végzett ima lehetőségeiről és fontosságáról szól a film.

A film bemutatja a keresztség, a bérmálás és az Oltáriszentség lényeges vonásait, kiemeli a bibliai vonatkozásokat, rávilágít a szentségek kegyelmi hatásaira, kiszolgáltatásuk szabályaira.

A film többek között választ ad a következő kérdésekre: Miért fontos a bűnbánat és bűnbocsánat? Miért lényeges, hogy a betegek és a haldoklók szentségi megerősítést kapjanak a betegek szentsége által nehézségeik elviseléséhez és az üdvösség eléréséhez? Melyek e szentségek hatásai?

A film segítségével érthetővé válik a szolgálat  fontossága, az életutunkon való elköteleződés szentségi megerősítésének szükségessége, e szentségek kiszolgáltatásának feltételei, módja és tartalma. A papi életforma és a házasság szépsége és jelentősége.

Az elsőpéntek Jézus Szívének tisztelete, az elsőszombat Szűz Mária Szívének tisztelete. A film bemutatja a két szív tiszteletének eredetét, az elsőpéntek és elsőszombat megtartásának módját, a hagyomány gyökereit, és kitér a hozzájuk fűződő ígéretek tartalmára is.

A filmet megtekintve megismerjük Szent Fausztína nővér életútját, magánkinyilatkoztatásait, a neki tett ígéretek tartalmát, az Isteni irgalmasság tiszteletének eredetét és főbb vonásait.

Megtudhatjuk a filmből, hogy mi a zarándoklat lényege, célja, tartalma. Milyen lelki hatásai, gyümölcsei lehetnek a hívők életében. Megismerjük nemzeti kegyhelyünket a mártaverebély-szentkúti Nagyboldogasszony Bazilikát.

A máriapócsi kegyhely történetének, a kegyhelyen történt leghíresebb csodáknak bemutatásával hozza közel a film a mai kor emberéhez a kegyhelyek világát és a zarándoklatok lelkületének korunkban is nagyon aktuális elemeit.

A magyarság nem csak a távoli múltban élt szentjeire lehet büszke, hanem a XX. századiakra is. Ilyen volt Batthyány-Strattmann László és Salkaházi Sára is. Az Ő példájukon keresztül megérthetjük, milyen radikális döntés és sokszor milyen nagy áldozatot kíván Krisztus követése, az igazi szeretet megélése.

A XX. századi Magyarország gazdag vértanúkban.  A film Apor Vilmos, Romzsa Tódor és Meszlényi Zoltán életútját, helytállását mutatja be. Szent püspökeink példája legyen erőforrás a papoknak és a híveknek a mindennapokban való hűséges és áldozatos helytállásban!Közbenjárásuk pedig segítsen mindannyiunkat a hitben és a szeretetben való növekedésben!

Sokan tanácstalanok, ha az angyalok és ördögök kérdéséről esik szó. A film a Katolikus Egyház tanításának fényében eligazítást ad, támpontot nyújt ebben a kérdésben.

A halál és a feltámadás kérdése az ember életének központi problémája. A film kifejti a Katolikus Egyház tanítását erről. Reményt nyújt és utat mutat.

Mi történik az emberrel a halála után? Mi lesz örök sorsunk? Mi a tisztítóhely, a pokol és a mennyország? Ezekre a kérdésekre kapunk hiteles és reményt adó választ az Isten szeretetének és irgalmának fényében kifejtett tanítás alapján.

A teremtett világ védelme, a környezetszennyezés a klímaváltozás problémái szinte mindenkit foglalkoztatnak. Mit mond minderről az Egyház tanítása? Hívőként mit tehetünk a környezet megóvásáért és védelméért? Milyen felelősségünk van ebben?

Egyre kevesebben tudnak eligazodni korunk szellemi zűrzavarában.  A hívők közül is sokan nem ismerik fel a tévtanításokat, babonákat. Ez a film ebben nyújt segítséget, ad támpontot mindenkinek.

 New Age világa látszólag sokszor egybemosódik a keresztény tanítással, ezért fontos, hogy a hívők jól ismerjék vallásukat, hogy lelki életük ne kerüljön tévútra. A film segít a New Age-es nézetek felismerésében és a katolikus hit tartalmától való elkülönítésében.