Hívek könyörgése

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

 

Úrnapja

1. Hogy a Kenyér, amely életet ad a világnak, valóban célba juttassa mindazokat, akikért meghaltál és föltámadtál! Hallgass meg, Urunk!

2. Add, hogy az Egyház meg nem szűnő hálaadással ünnepelje napról napra egyetlen Áldozatodat, az Eucharisztiát! Hallgass meg, Urunk!

3. Tegye testvérré, valóban közösséggé az egy kenyérből, egy kehelyből áldozókat a Szeretet, aki életét adta értünk!

4. Az úrnapi körmenetek során áldj meg mindenkit, akik környezetünkben vannak, azokat is, akik kíváncsian, közömbösen, vagy botránkozva szemlélnek téged a Kenyér színében! Hallgass meg, Urunk!

5. A mennyből alászálló élő kenyér közössége gyógyítsa békétlenségeinket, háborúskodásainkat, hogy hálánkat azzal mutathassuk meg, hogy mindnyájan valóban szeretjük egymást! Hallgass meg, Urunk!

6. Add, hogy ezt az örök életet adó eledelt egyetlen haldoklónak se kelljen nélkülöznie! Hallgass meg, Urunk!

 

Bárdosy Éva

(Virtuális Plébánia)65