Szentek ünnepei

2014, április 27 - 01:06

A csatolmányban olvashatunk XXIII. János pápáról.

2014, április 27 - 01:03

A szent pápáról, II. János Pálról a csatolmányban olvashatnak.

2014, január 18 - 23:44

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT
Ünnepe: Január 18.
Született: Klissza (Dalmácia), 1242. +Elhunyt: Nyulak szigete (ma: Margitsziget), 1270. január 18.

2013, december 1 - 08:50

Szent András apostol ünnepe (november 30.)
Szent János elbeszélése szerint András egyike volt annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35-42).

A teljes szöveg a csatolmányban olvasható.

2013, július 23 - 23:27

Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek szentelte magát. Erényeivel például szolgált kortársai számára. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

2013, február 3 - 00:26

SZENT BALÁZS
Február 3.
+316 táján
Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.

2013, február 2 - 23:52

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Ezen a napon arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
„Most Uram elbocsáthatod szolgádat,
mivel meglátta szemem az üdvösséget”

2012, december 17 - 00:53

Szent Lúcia
Életének alapja szilárd kőszikla volt
Lúcia 304 körül szenvedett vértanúságot Siracusában. Legendája több művészt megihletett. A népi hiedelemvilág kedvelt alakja. Védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak, a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozóknak.
„Ez a szent haláláig küzdött Istennek törvényéért,
nem félt a gonoszok szavától,
mert életének alapja szilárd kőszikla volt”

2012, október 3 - 17:20

Lisieux-i Szent Teréz imája papokért

Jézus
örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik.
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent véred pirosít. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.
Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől.
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.

2012, október 3 - 17:18

A dokumentum képeket is tartalmaz. Letölthető a csatolmányból.