Advent - Karácsony

2012. 12. 24. - 23:10

Tíz gyertya és tíz könyörgés szentestére
Szenteste a családok különböző módon, mégis hasonlóan, imádsággal, énekkel köszöntik az Isten fiát, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk jött. A családi ünneplés és közös imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő családi liturgia, amit a ferences kolostorokban imádkoznak a szerzetesek egymás megajándékozása előtt. Mi is a családtagokkal, de egyedül is elimádkozhatjuk. Kellékek: Újszövetség, gyufa és tíz gyertya.
A család a karácsonyfa köré gyűlik.

2012. 12. 17. - 00:49

Adventi csoportos feladatok
1. Bibliai történetek továbbadása
(Egyik tanuló felolvassa (általában a vasárnapi evangéliumok alapján) a következőnek tovább kell adnia, majd így tovább. A végén el kell mondani a történetet, előre írjunk ki 6 szót, nevet stb… melyet ha az utolsó tanuló említi pontot kapnak.) „C” liturgikus év szerint:
Advent 1. Vasárnapja Lk 21, 25-36
Advent 2. Vasárnapja Lk 3, 1-6
Advent 3. Vasárnapja Lk 3, 10-18
Advent 4. Vasárnapja Lk 1, 39-45
Karácsony Vigília Mt 1,1-25 v Mt 1, 18-25
Pásztorok miséje Lk 2, 15-20
Karácsony Ünnepi Jn 1, 1-18 v Jn 1, 1.14

2012. 12. 2. - 01:20

Az adventi készületi idő tartalmas megéléséhez nyújt segítséget a csatolmányban található adventi naptár. Használatát mindenkinek jó szívvel javasoljuk.

2012. 01. 18. - 17:43

1. Názáretben élt egy lányka,
Isten szelíd rózsaszála,
Gábor angyal szíves szóval
köszönti őt és így szólal:

2. "Szűz Mária tiszta szíved,
Isten előtt kedvessé tett,
szeretettel kér meg arra,
légy fiának édesanyja."

3. A római császár szava
elrendelte e napokban,
felmérjék nagy birodalmát:
egész népét összeírják.

A teljes a szöveg a csatolmányban található.

2011. 12. 23. - 00:20

Túrmezei Erzsébet:
Adventi ház
Ádventi házunk van, sokablakos.
Minden este nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.

Ablaktábláin biztató írás:
eljő a mennyekből a Messiás.
S a nevét nevezik Csodálatosnak.
És fölemeli, akit megtaposnak.
És a békesség Fejedelme lesz:
szabadulást hoz, életet szerez.

Telnek a percek, múlnak a napok,
sorra kinyílnak mind az ablakok.
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret.
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek.

2011. 03. 1. - 23:27

1.Mik 5,1 2.Iz 9, 6

3.Iz 7,14 4.Mt 1,21

Keresd meg a Szentírásban a következő bibliai idézeteket, olvasd el, írd le a mondanivalóját:
1.
2.
3.
4.

Válaszolj a következő kérdésekre:
Melyik császár idején született Jézus?
Miért kellett Józsefnek Betlehembe mennie?

Hogy hívták a két prófétát akik jövendöltek a Messiás születéséről?

Mit jelent a Messiás szó?

Mit jelent az Adventus Domini?

Kik az adventi időszak példaképei? Miben példaképek!
1.
2.
3.
Karikázd be! Melyik két evangélista írta le Jézus születését?

2011. 03. 1. - 23:25

Ahelyett, hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, valami olyat adok Neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.
Paulo Coelho

Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek jó példa,
magadnak tisztelet.
Oren Arnold

2011. 03. 1. - 23:24

Kép a csatolmányban

2011. 03. 1. - 23:20

Epifánia görög eredetű szó jelentése: jelenés.

Három eseményt ünneplünk:
1. A csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz
2. A Jordánban Krisztus felvette János keresztségét, hogy üdvözítsen minket
3. Borrá lett a víz a Kánai menyegzőn
A legrégibb Krisztusünnep. Először Alexandriai Clemens említi, a III. században az epifánia-ünnepet.

2011. 03. 1. - 23:19

Ó JÖJJ, Ó JÖJJ EL, BÖLCSESSÉG,
Ó EGYSZÜLÖTT, KIT ÁD AZ ÉG,
TE GYÖNGÉDSÉG ÉS ŐSERŐ:
AMIT TUDNUNK KELL, TÁRD ELŐ!
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó JÖJJ, Ó JÖJJ EL, ADONÁJ,
KI CSERJELÁNGBÓL SZÓLALÁL,
MAJD KŐBE VÉSTED TÍZ SZAVAD,
JÖJJ TÁRT KAROKKAL JÓMAGAD!
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó JÖJJ EL JESSZE VESSZEJE,
RAB NEMZETEKNEK FÉNYJELE;
HA SZÓLSZ, ELNÉMUL FÖLDI NAGY,
JÖJJ, SZABADÍTÓNK CSAK TE VAGY!.
ELJŐ, ELJŐ EMMÁNUEL,
HOGY ÜDVÖZÜLJÖN IZRAEL!

Ó DÁVID KULCSA, NYITNI KÉSZ,
HA AJTÓT NYITSZ, NEM ZÁRJA KÉZ,
HALÁL ÁRNYÉKA VESZ KÖRÜL,